CRX Web Check

Regulamin ver. 0.2

Ostatnia aktualizacja: 31 styczeń 2010

ART. 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników.
Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Skrypt.
Skrypt - aplikacja internetowa testująca zabezpieczenia innych aplikacji internetowych.
Autor - osoba która napisała Skrypt

ART. 2 Postanowienia

  1. Adres strony www który zostanie przetestowany jak i ona sama musi być własnością Użytkownika!
  2. Wszystkie informacje podawane przez skrypt są czysto informacyjne!
  3. Autor NIE może ponieść żadnych konsekwencji związanych z wadliwym lub nieodpowiednim użyciem Skryptu !
  4. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez autora Skryptu.
  5. Korzystanie ze Skryptu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  6. Autor zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!